Verkoop gemiddelde 9,3!

Verkoop gemiddelde 9,3!

Verkoop gemiddelde 9,3!

Verkoop gemiddelde 9,3!

Corona maatregelen bij verkoop en aankoop van een huis

Welke maatregelen treft Marij Makelaardij?

Sinds de laatste persconferentie zijn er nieuwe richtlijnen voor makelaars en taxateurs. Het belangrijkste verschil is dat we verplicht zijn een mondkapje of gezichtsscherm te dragen. Dit geldt ook voor onze klanten.
Verder verandert er gelukkig weinig. We hebben dagelijks contact met verkopers en kopers. Als gevolg van het Coronavirus schudden we alleen even geen handen bij een kennismaking. Dit is op geen enkele manier als onbeleefd bedoeld, maar puur als voorzorgsmaatregel (conform de richtlijnen van het RIVM). Wij hopen dat u begrip toont voor de situatie. Zoals altijd zullen we nog steeds de beste service verlenen en ons optimaal inzetten tijdens het gehele (ver)koopproces. Echter nu alleen met wat meer afstand tussen elkaar. Maar dat doet geen afbreuk aan de vriendelijke begroeting die u van ons mag verwachten.

Wat voor effect heeft dit op mijn afspraken?

Voor kopers betekent dit:

Nieuw! Draag verplicht een mondkapje.

• Houd 1,5 meter afstand.
• Schud geen handen.• Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
• Maak eerst een afspraak voordat je langs gaat bij Marij Makelaardij.
• Kom met maximaal 2 personen op afspraak of bezichtiging.
• Raak tijdens bezichtigingen zo min mogelijk aan, de makelaar opent alle deuren.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) en zeg afspraken in jouw huis af.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten en zeg afspraken in jouw huis af.
• Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur.

Voor verkopers:

Nieuw! Draag verplicht een mondkapje.

• Houd 1,5 meter afstand.
• Schud geen handen.
• Handel zaken zo veel mogelijk digitaal of telefonisch af.
• Maak eerst een afspraak voordat je langs gaat bij Marij Makelaardij.
• Zorg dat er niemand thuis is tijdens bezichtigingen en de eindinspectie. Wat de fotosessie betreft, wordt de fotograaf begeleid door maximaal 1 andere persoon, bij voorkeur alleen de verkoper of, indien niet anders mogelijk, de makelaar.
• Laat de taxateur alleen door het huis lopen.
• Zeg de afspraak met de makelaar of taxateur af als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
• Zeg de afspraak met de makelaar of taxateur af als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur.

Deze maatregelen zijn gebasseerd op de richtlijnen van de overheid zie hier de verwijzing naar de Rijksoverheid over het Coronavirus

 

Marijke de Beer

Makelaar - taxateur o.z.

Niet afwachten maar actief en gedreven voor u aan de slag!