Verkoop gemiddelde 9,3!

Verkoop gemiddelde 9,3!

Verkoop gemiddelde 9,3!

Verkoop gemiddelde 9,3!

Corona update. Welke maatregelen treft Marij Makelaardij?

"Naar aanleiding van de toespraak van Mark Rutte 14 December j.l zien we als branchevereniging geen grote aanpassingen in het al bestaande corona protocol. De gevolgen voor makelaars en taxateurs blijven beperkt", aldus branche vereniging VASTGOEDPRO.

Welke maatregelen treft Marij Makelaardij?

Sinds de laatste perconferentie zijn er geen nieuwe richtlijnen voor makelaars en taxateurs. Nog steeds zijn we verplicht een mondkapje of gezichtsscherm te dragen. Dit geldt ook voor onze klanten.
Verder verandert er gelukkig weinig. We hebben dagelijks contact met verkopers en kopers. Als gevolg van het coronavirus schudden we nog steeds geen handen bij een kennismaking. Zoals altijd zullen we nog steeds de beste service verlenen en ons optimaal inzetten tijdens het gehele (ver)koopproces. Echter nu alleen met wat meer afstand tussen elkaar. Maar dat doet geen afbreuk aan de vriendelijke begroeting die u van ons mag verwachten.

Wat voor effect heeft dit op mijn afspraken?

Voor kopers betekent dit:

Draag verplicht een mondkapje.

• Houd 1,5 meter afstand.
• Schud geen handen.• Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
• Maak eerst een afspraak voordat je langsgaat bij Marij Makelaardij.
• Kom met maximaal 2 personen op afspraak of bezichtiging.
• Raak tijdens bezichtigingen zo min mogelijk aan, de makelaar opent alle deuren.
• Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) en zeg afspraken in jouw huis af.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten en zeg afspraken in jouw huis af.
• Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur.

Voor verkopers betekent dit:

Draag verplicht een mondkapje.

• Houd 1,5 meter afstand.
• Schud geen handen.
• Handel zaken zo veel mogelijk digitaal of telefonisch af.
• Maak eerst een afspraak voordat je langsgaat bij Marij Makelaardij.
• Zorg dat er niemand thuis is tijdens bezichtigingen en de eindinspectie. Wat de fotosessie betreft, wordt de fotograaf begeleid door maximaal 1 andere persoon, bij voorkeur alleen de verkoper of, indien niet anders mogelijk, de makelaar.
• Laat de taxateur alleen door het huis lopen.
• Zeg de afspraak met de makelaar of taxateur af als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
• Zeg de afspraak met de makelaar of taxateur af als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar en taxateur.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de overheid zie hier de verwijzing naar de Rijksoverheid over het coronavirus.

Marijke de Beer

Makelaar - taxateur o.z.

Niet afwachten maar actief en gedreven voor u aan de slag!